(Infographic) Tuyển sinh đại học năm 2023: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Đinh Thảo

Tại Hội nghị tuyển sinh năm 2023 diễn ra ngày 3/3/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin dự thảo Kế hoạch tuyển sinh năm 2023, với một số mốc thời gian thí sinh cần lưu ý.

tuyen-sinh-2023-1678174274.jpeg