(Infographic) Ngày thế giới phòng chống lao 24/3/2023: Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao

Đinh Thảo
Ngày 24/3 hằng năm là Ngày Thế giới phòng chống lao nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về những ảnh hưởng nghiêm trọng của bệnh lao tới sức khỏe con người, kinh tế và xã hội, đồng thời thúc đẩy nỗ lực chấm dứt bệnh lao trên toàn cầu. Chủ đề Ngày thế giới phòng chống lao năm 2023 là “Chúng ta có thể chấm dứt bệnh lao”, thể hiện quyết tâm cao của cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao.
2023-3-23-vn-pc-benh-lao-ngoc-ngoc-1679623261.jpg