(Infographic) NFT - Vật phẩm kỹ thuật số ứng dụng công nghệ Blockchain

Khối lượng giao dịch của thị trường NFT (Non-Fungible Token - mã thông báo không thể thay thế) đạt ít nhất 44,2 tỷ USD trong năm 2021, cao hơn nhiều so với con số 106,5 triệu USD ghi nhận trong năm 2020 và 15,2 triệu USD của năm 2019. Vì sao NFT có sức hấp dẫn đến vậy?
nft-vat-pham-ky-thuat-so-ung-dung-cong-nghe-blockchain-1648719863.jpg