Ban CHQS TP. Đà Lạt: Hội thi mô hình học cụ và cán bộ huấn luyện giỏi năm 2023

Võ Việt
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt vừa tổ chức Hội thi mô hình học cụ và cán bộ huấn luyện giỏi thành phố Đà Lạt năm 2023.

Trong đó, đối với Hội thi mô hình học cụ vật chất huấn luyện, 16 Ban Chỉ huy Quân sự, phường, xã dự thi chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, theo quy định để tham gia trưng bày tại hội thi.

hoc-cu-1-1679391448.jpg
Hội thi mô hình học cụ vật chất huấn luyện, 16 Ban Chỉ huy Quân sự, phường, xã dự thi chuẩn bị đầy đủ mô hình học cụ, vật chất huấn luyện, theo quy định để tham gia trưng bày tại hội thi

Còn đối với Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, các Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng hoặc Trung đội trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã thi nội dung viết 3 bộ giáo án tham gia hội thi, gồm: Giáo huấn luyện chiến thuật tiểu đội, trung đội; huấn luyện kĩ thuật chiến đấu BB; huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Tất cả của 3 giáo án trên đề thuộc chương trình huấn luyện của dân quân năm thứ 2 đến năm thứ 4.

hoc-cu-3-1679391566.jpg
Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi, các Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng hoặc Trung đội trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, xã thi nội dung thuyết trình 3 bộ giáo án tham gia hội thi

Trung tá Phạm Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Lạt, cho biết: “Thông qua Hội thi mô hình học cụ và cán bộ huấn luyện giỏi thành phố Đà Lạt năm 2023, nhằm nâng cao trình độ huấn luyện của cán bộ Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự các phường, xã theo phân cấp; nâng cao nhận thức trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng tại địa phương; phát huy vai trò tập thể, cá nhân trong sáng kiến, cải tiến ứng dụng khoa học công nghệ, mô hình, học cụ vào trong quá trình huấn luyện thực tế tại đơn vị đạt được hiệu quả, chất lượng của mô hình ngày càng được nâng cao”.

hoc-cu-4-1679391448.jpg
Hội thi cán bộ huấn luyện giỏi

Cũng qua Hội thi còn làm cơ sở để Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt đánh giá kết quả huấn luyện của cán bộ cơ sở. Từ đó rút ra kinh nghiệm và giải pháp để không ngừng nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang thành phố đáp ứng hư cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Đình Trọng