Đoàn kiểm tra số 5 thông báo kết quả kiểm tra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 18/7, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thông báo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại bộ này.
doan-kiem-tra-so-5-thong-bao-ket-qua-kiem-tra-tai-bo-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-01-1658156978.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; Lê Minh Hoan, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ ngày 25/5 đến ngày 3/6, Đoàn kiểm tra số 5 của Ban Chỉ đạo đã tiến hành kiểm tra tại Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng 7 đơn vị chức năng của Bộ. Nhìn chung, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận nguồn tin về tội phạm đã được Ban Cán sự đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các đơn vị có chức năng liên quan tiếp nhận và giải quyết kịp thời, thực hiện việc chuyển giao cơ bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhận thức về trách nhiệm, quyền hạn trong công tác phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm còn hạn chế; công tác phối hợp thực hiện thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành chưa đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực.

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự phối hợp hiệu quả, tích cực của Ban Cán sự đảng và các đơn vị thuộc diện kiểm tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, góp phần tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Ban Cán sự đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực; rà soát các nguồn tin về tội phạm đã phát hiện, chuyển giao cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết bảo đảm kịp thời, hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo xử lý nghiêm những vụ việc, cá nhân vi phạm.

Bộ cũng cần quán triệt sâu sắc hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, nhất là những bộ phận có chức năng tham gia công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đối với các đơn vị được kiểm tra, nghiêm túc khắc phục một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra; cần phải thấy đây là dịp để nhìn nhận thẳng thắn những mặt còn thiếu sót, từ đó nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý ngành, lĩnh vực.