Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Bậc thiên tài quân sự

Đinh Thảo
Cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, dưới ngọn cờ bách chiến, bách thắng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã góp phần làm nên những chiến thắng vĩ đại, tác động mạnh mẽ vào dòng chảy lịch sử dân tộc, trở thành vị tướng huyền thoại, bậc thiên tài quân sự của thời đại.

Con người, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng in đậm trong lòng Nhân dân, là vị tướng của Nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử dân tộc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25/8/1911, cách đây 112 năm.

daituong25823-1692928020.jpg