Bưu điện Việt Nam thông báo lịch chi trả lương hưu tháng 3

Đinh Thảo
Bưu điện Việt Nam vừa có thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 2/3/2024, cho gần 3,4 triệu người hưởng, với gần 18.000 tỷ đồng.

Đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, đơn vị sẽ thực hiện chi trả tiền tại qua tài khoản ATM ngay khi nhận được danh sách và tiền từ Bảo hiểm xã hội (BHXH), chậm nhất là ngày hôm sau.

Thời gian chi trả tại các điểm điểm chi trả ở xã, phường, thị trấn bắt đầu từ ngày 2 đến hết ngày 10/3, còn thời gian chi trả tại điểm giao dịch của bưu điện từ ngày 11 của tháng, kéo dài đến hết ngày 25 của tháng.

luong-15823-1709267987.jpg
Người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh nhận lương hưu tại bưu điện các quận, huyện. Ảnh: TTTXVN phát

Tuy nhiên, tại từng địa phương, Bưu điện các tỉnh/thành phố/trung tâm sẽ phối hợp với cơ quan BHXH các địa phương quyết định thời gian chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng cụ thể phù hợp với từng địa bàn. Thời gian bắt đầu chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của các địa phương không được muộn hơn nhiều ngày so với quy định chung, thời gian kết thúc cùng ngày với quy định chung.

Trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3/2024, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện chi trả cho gần 3,4 triệu người hưởng với tổng số tiền là gần 18.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cùng với chính quyền địa phương, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện tổ chức truyền thông, thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, hệ thống loa phát thanh cơ sở để người hưởng nắm được các nội dung trong kỳ chi trả tháng tháng 03/2024.

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ chuẩn bị các điều kiện để công tác chi trả lương hưu trong kỳ chi trả tháng 3 năm 2024 được diễn ra an toàn, thuận lợi.

Tại Hà Nội, ông Bùi Văn Hoàng, Giám đốc Bưu điện Hà Nội cho biết, kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các điểm trên địa bàn thực hiện từ ngày 5 đến 8/3.