Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Văn Bình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam

Đinh Thảo
Ngày 29/5, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Phan Văn Bình, Phó Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (nguyên Huyện ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn).

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Văn Bình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn), Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Phan Văn Bình đã vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Căn cứ các quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phan Văn Bình theo thẩm quyền.

anh-1-1685411373.jpg
Ông Phan Văn Bình - Phó Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam (nguyên Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn)

Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; chưa thường xuyên, thiếu sâu sát trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; để nhiều cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm những điều đảng viên không được làm và quy định về trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện, UBND huyện, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Vũ Thắng