Trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 năm 2024

Đinh Thảo
Đợt Trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 năm 2024, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân” cho 125 Nghệ sĩ Ưu tú; tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” cho 264 nghệ sĩ. Công tác xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân", "Nghệ sĩ Ưu tú" đã góp phần động viên, khích lệ các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ say mê trong sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật, tạo ra nhiều chương trình, vở diễn, tiết mục có giá trị để phục vụ nhân dân.
traotang-1709776076.jpg