Thống nhất vị trí xây cầu Mễ Sở vượt sông Hồng trên đường vành đai 4

Huyền Văn
Cầu Mễ Sở vượt sông Hồng trên đường vành đai 4 được UBND TP.Hà Nội và Bộ GTVT thống nhất xây dựng tại vị trí cách trạm bơm Hồng Vân khoảng 600 m về phía hạ lưu.
nlntv-sodo-1660813355.jpg
Sơ đồ qui hoạch cầu Mễ Sở và đường Vành đai 4 nối Thường Tín (Hà Nội) với Văn Giang (Hưng Yên). (Nguồn ảnh: Quyhoach.hanoi.vn).

Bộ GTVT vừa có công văn gửi UBND TP. Hà Nội về vị trí cầu Mễ Sở thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Theo đó, Bộ GTVT thống nhất về nguyên tắc vị trí cầu Mễ Sở theo phương án đề xuất của UBND TP. Hà Nội tại văn bản số 2340/UBND-ĐT ngày 22/7/2022 do phù hợp với quy hoạch ngành quốc gia, chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 được Quốc hội thông qua, phù hợp và kết nối đồng bộ với hướng tuyến đường vành đai 4 trên địa phận tỉnh Hưng Yên, không ảnh hưởng đến khu di tích quốc gia và không phải di dời đường điện 500 Kv, 200 Kv trong khu vực.

Bộ GTVT đề nghị UBND TP. Hà Nội nghiên cứu và quyết định vị trí cầu Mễ Sở trong dự án theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

“Trong các bước triển khai tiếp theo, UBND TP. Hà Nội cần tiếp tục khảo sát chi tiết, nghiên cứu so sánh cụ thể các phương án thiết kế để chuẩn xác vị trí cầu Mễ Sở bảo đảm kinh tế - kỹ thuật, mỹ thuật, phát huy hiệu quả đầu tư công trình; cập nhật vị trí cầu Mễ Sở được quyết định trong dự án vào quy hoạch TP. Hà Nội đang triển khai lập theo Luật Quy hoạch và các quy hoạch khác có liên quan; thỏa thuận thống nhất với UBND tỉnh Hưng Yên về vị trí cầu Mễ Sở”, công văn của Bộ GTVT nêu rõ.

Tại văn bản số 2340, UBND TP. Hà Nội cho biết là cầu Mễ Sở là công trình giao thông trên tuyến đường vành đai 4 kết nối TP. Hà Nội và Hưng Yên đã được xác định trong định hướng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, vị trí cầu thể hiện trong các đồ án quy hoạch còn chưa có sự thống nhất.

Cụ thể, theo Định hướng quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2011 và Quy hoạch GTVT Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt năm 2016, cầu Mễ Sở được xác định tại vị trí cách trạm bơm Hồng Vân khoảng 200m về phía hạ lưu.

Theo phương án này, đường vành đai 4 đầu cầu đoạn trên địa phận TP. Hà Nội sẽ cắt qua khu di tích quốc gia Chùa Xâm Động, nằm trong hành lang an toàn tuyến điện cao thế 500Kv và 220 Kv hiện có, phải di dời cột điện khi thi công xây dựng tuyến đường. Đặc biệt, vị trí cầu theo phương án này không khớp nối được với đường đầu cầu phía Hưng Yên đã triển khai cắm mốc giới và quy hoạch các dự án đầu tư hai bên đường.

Trong khi đó, theo Quy hoạch chi tiết đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn phía Nam đường 18 được Thủ tướng phê duyệt năm 2011, cầu Mễ Sở được xác định tại vị trí cách trạm bơm Hồng Vân khoảng 600m về phía hạ lưu.

Vị trí cầu Mễ Sở này cũng đã được cập nhật, xác định thống nhất trong các hồ sơ: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng dựng Vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 768/QĐ-TTg ngày 06/5/2016; Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2021; hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội tại Tờ trình số 208/TTr-CP ngày 23/5/2022, được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 và phù hợp với định hướng quy hoạch, mốc giới tuyến đường vành đai 4 trên địa phận tỉnh Hưng Yên.

“Sau khi xem xét các phương án vị trí cầu Mễ Sở nêu trên, UBND TP. Hà Nội thống nhất với phương án vị trí cầu Mễ Sở trong hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI) lập, phù hợp với các quy hoạch có liên quan nêu trên đã được cấp thẩm quyền phê duyệt và khớp nối thống nhất với vị trí, hướng tuyến đường vành đai 4 trên địa phận tỉnh Hưng Yên”, công văn số 2340 nêu rõ.

Để đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống các đồ án quy hoạch của thành phố Hà Nội, UBND Thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị cập nhật, chuẩn hóa vị trí cầu Mễ Sở trong các đồ án Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô đang triển khai nghiên cứu điều chỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới.

“Do tiến độ cấp bách của Dự án, UBND TP. Hà Nội đề nghị Bộ GTVT sớm xem xét, có ý kiến thống nhất với vị trí cầu Mễ Sở theo phương án chọn nêu trên để UBND Thành phố có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo”,văn bản số 2340 nêu rõ.