Thi hành kỷ luật 4 nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

Thi hành luật đối với 4 nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh gồm: Ông Nguyễn Tiến Nhường; ông Nguyễn Văn Phong; ông Nguyễn Hữu Thành; ông Nguyễn Lương Thành.
thi-hanh-ky-luat-4-nguyen-pho-chu-tich-tinh-bac-ninh-1718611328.png
Từ trái qua, các ông Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Văn Phong (hàng trên) và Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Lương Thành (hàng dưới) (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, tại quyết định số 512, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Nhường. Ông Nhường đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định số 510, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Phong, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định số 511, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Hữu Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Tại quyết định số 513, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Nguyễn Lương Thành, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Những vi phạm này đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại, lãng phí rất lớn tiền, tài sản của Nhà nước, gây dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận trách nhiệm đối với những vi phạm này thuộc về Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021 và hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trong đó có 4 ông Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Hữu Thành, Nguyễn Lương Thành.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Phong; khiển trách ông Nguyễn Hữu Thành và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật các ông: Nguyễn Tiến Nhường, Nguyễn Lương Thành.

Phương Nam