Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 1. VKSND tối cao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 10:49 21/04/2023 - 577 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 09:47 23/03/2023 - 180 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Văn phòng Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước đồng loạt kiện toàn nhân sự, triển khai các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm, bầu một số nhân sự, lãnh đạo mới ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 16:09 18/01/2023 - 271 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Bộ Tài nguyên - Môi trường và Ngân hàng Nhà nước đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam- - 10:07 11/01/2023 - 146 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 10:51 31/12/2022 - 158 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Bộ Y tế và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa đồng loạt triển khai công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ, theo đó điều động, bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.
  Bảo Châu - 17:01 12/12/2022 - 158 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 11:27 07/12/2022 - 365 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. TP.HCM, Quảng Nam đồng loạt kiện toàn công tác nhân sự tại địa phương, triển khai một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các cơ quan, đơn vị.
  Phương Nam-TH - 15:04 24/11/2022 - 149 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Ông Đào Văn Hà - Giám đốc Ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế ODA và ông Nguyễn Phi Lân - Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Ổn định tiền tệ - tài...
  Phương Nam-TH - 16:11 15/11/2022 - 233 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng.
  Huyền Anh(TH) - 14:05 09/05/2022 - 37 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực