Phê chuẩn nhân sự lãnh đạo 2 tỉnh Thái Bình, Quảng Ngãi

Ngày 21/5/2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Ngãi.
ong-pham-van-nghiem-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-ubnd-tinh-thai-binh-1715825295.jpeg
Ông Phạm Văn Nghiêm - tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Tại Quyết định số 436/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Tại Quyết định số 435/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Trần Thị Bích Hằng để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 434/QĐ-TTg, phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 21/5/2024.

* Ông Phạm Văn Nghiêm sinh năm 1969, quê quán tại xã Tây Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vào tháng 10/2019, ông Nghiêm, khi đó là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, đã được UBND tỉnh Thái Bình điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình.

Đối với ông Đặng Văn Minh, ông này đã bị thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ngày 6/5 vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 nhiệm kỳ 2021-2026 đã thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh.

Ngọc Linh