Ông Trần Hòa Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Ông Trần Hòa Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026,
ong-tran-hoa-nam-duoc-bau-lam-pho-chu-tich-ubnd-tinh-khanh-hoa-1672998239.jpg
Lãnh đạo Tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Trần Hòa Nam (thứ 4 từ trái sang) (Ảnh: Báo Khánh Hòa)

Chiều 6/1, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Anh Tuấn do chuyển công tác khác.

Đồng thời, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Kết quả, với 100% số phiếu ủng hộ. HĐND tỉnh Khánh Hòa đã bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Hòa Nam - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa chúc mừng ông Trần Hòa Nam đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, mong muốn trên cương vị, trọng trách mới, tân Phó Chủ tịch với kinh nghiệm trong quá trình công tác của mình, năng lực công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện nhiệm vụ tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Hòa Nam sinh năm 1970, quê quán xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Trình độ Kỹ sư thủy sinh vật học, Kỹ sư Xây dựng Công trình, Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trần Hòa Nam là cán bộ trưởng thành từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Phương Nam-TH