Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Hoàng Trọng Sang

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

ong-nguyen-anh-tuan-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-bac-ninh-01-1658579264.jpg
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn

Sáng 23/7, Tỉnh uỷ Bắc Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cùng các lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tham dự Hội nghị.

Quyết định số 576-QĐNS/TW của Bộ Chính trị, điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

ong-nguyen-anh-tuan-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-bac-ninh-02-1658579264.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và tân Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai mong muốn và tin tưởng rằng, ông Tuấn Anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mới được giao phó, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để có thêm kinh nghiệm thực tế, phát huy kiến thức, tiếp cận nhanh tình hình địa phương, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, cùng tập thể Tỉnh uỷ Bắc Ninh lãnh đạo dành nhiều thắng lợi mà mục tiêu đã để ra ở Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiên phong, gương mẫu, cùng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị của tỉnh Bắc Ninh kế thừa truyền thống, xây dựng một tập thể đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

ong-nguyen-anh-tuan-giu-chuc-bi-thu-tinh-uy-bac-ninh-03-1658579339.jpg
Tân Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Tiểu sử quá trình công tác của ông Nguyễn Anh Tuấn

Từ năm 2002-2007: Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội;

Từ 2007-tháng 6/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội;

Từ tháng 6/2009-8/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X); lần lượt giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Thanh niên trường học; Phó Chánh Văn phòng; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn;

Từ tháng 8/2014-1/2018: Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X, khóa XI;

Từ tháng 1/2018-11/2020: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam;

Từ tháng 11/2020-1/2021: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Từ tháng 1/2021-9/2021: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7.2021);

Từ tháng 4/2021-7/2021, ông là Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia;

Từ tháng 9/2021-7/2022, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV (7/2021).

Bảo Châu