Nghệ An: Tương Dương chú trọng đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cơ sở

Huyền Văn
Sáng nay, 07/10/2022 huyện Tương Dương phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Nghệ An khai mạc lớp Bồi dưỡng cán bộ quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030.
nlntv-anh-1-toan-canh-lop-boi-duong-1665150159.jpg
Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời gian 16 ngày với 3 nội dung chính:

Thứ nhất: Các chuyên đề do các giảng viên Trường Chính trị tỉnh lên lớp; tình hình KT - XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện; về kỹ năng xây dựng NTM (do lãnh đạo huyện sẽ trực tiếp lên lớp).

Thứ hai: Các chuyên đề do các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng các Ban xây dựng Đảng sẽ trực tiếp lên lớp (về nghiệp vụ thực tế hàng ngày trong công tác ở cơ sở).

Thứ ba: Nghiên cứu thực tiễn, viết thu hoạch (Đề án, Kế hoạch, Báo cáo kết quả nghiên cứu thực tiễn...).

nlntv-dai-dien-btganh-2-1665185650.jpg
Lớp bồi dưỡng thu hút 91 học viên tham gia

Tham gia lớp bồi dưỡng lần này, ngoài được nghe các chuyên đề mỗi học viên được thực hành vai trò là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cấp xã, thực hiện phương châm gắn lý luận với thực tiễn, nghiên cứu khảo sát thực tiễn ở cơ sở; xây dựng giải pháp, đề xuất kiến nghị để phát huy kết quả, khắc phục tồn tại, hạn chế của địa phương. Kết thúc lớp bổi dưỡng, học viên sẽ được Trường Chính trị tỉnh Nghệ An cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học. Chứng chỉ, báo cáo thu hoạch thực tế và giấy chứng nhận khóa học (do Ban Thường vụ Huyện ủy cấp) là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng, năng lực học tập, nghiên cứu, vận dụng lý luận, kỹ năng vào hoạt động thực tiễn của học viên, được lưu trữ trong hồ sơ cán bộ.

nlntv-anh3-1665150453.jpg
Đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh truyền đạt chuyên đề kỹ năng xây dựng và thực hiện nghị quyết của đảng ủy cấp xã

Đồng chí Mạc Văn Nguyên, UV BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: “Lớp bồi dưỡng ngoài nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục tình trạng một số đồng chí cán bộ khi được bố trí vào các chức danh bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, thị trấn chưa thật sự hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của vị trí công tác, vì vậy còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phối hợp, triển khai nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Lớp bồi dưỡng lần này còn nhằm cụ thể hóa Đề án số 03-ĐA/HU, ngày 11/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Chính trị giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo; Đề án 06-ĐA/HU ngày 16/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giai đoạn 2021 - 2025” góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025”.

Nguyễn Thanh (Ban Tuyên giáo Tương Dương)