Quy định mới về mức xử phạt các vi phạm giáo dục

Võ Việt

Từ ngày 15/12, các vi phạm về giáo dục được nêu ra tại Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp sẽ chính thức có hiệu lực với mức phạt lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nghị định quy định các hành vi vi phạm hành chính mức xử phạt và biện pháp khắc phục trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, nổi bật như:

Vi phạm quy định về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

hoc-nghe-1-1670336450.jpg
Một tiết học chăm sóc bệnh nhân của trường Cao Đẳng Y:. Ảnh: Anh Tuấn

- Phạt tiền từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định giao thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, tiêu chuẩn.

- Phạt tiền từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng hành vi không lưu trữ hồ sơ, tài liệu về bồi dưỡng nghiệp vụ, tiêu chuẩn.

- Phạt tiền từ 30.000.000 - 40.000.000 đồng hành vi gian lận lập hồ sơ để được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ, tiêu chuẩn.

- Phạt tiền từ 40.000.000 - 50.000.000 đồng hành vi tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, tiêu chuẩn khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ.

Vi phạm về quy mô lớp học

hoc-nghe-3-1670336450.jpg
Một tiết học trong một không gian tương đối hẹp sẽ ảnh hưởng đén quan sát của học viên. Ảnh: Anh Tuấn

- Phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 30% đến dưới 50%.

- Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng khi vượt quá quy mô lớp học từ 50% trở lên.

Vi phạm về quy định quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp; chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp, chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp
- Phạt tiền đối với hành vi cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học không đúng tên ngành, nghề đào tạo hoặc ngành, nghề đào tạo không được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký: phạt từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng (dưới 10 người học); từ 60.000.000 - 80.000.000 đồng (10-20 người học); từ 80.000.000 - 100.000.000 đồng (20-30 người học); từ 100.000.000 - 120.000.000 đồng (30-40 người học); từ 120.000.000 - 150.000.000 đồng (trên 40 người học).

Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp
- Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng nếu sử dụng văn bằng, chứng chỉ của người khác hoặc cho người khác sử dụng văn bằng, chứng chỉ của mình; sử dụng văn bằng, chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

- Phạt tiền từ 20.000.000 - 30.000.000 đồng hành vi không công khai hoặc công khai không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ.

hoc-nghe-6-1670336451.jpg
Một tiết học tự động hoá có giáo viên hướng dẫn.Ảnh: Anh Tuấn

Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp; vi phạm quy định về chính sách, quy định đối với nhà giáo
- Phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Phạt tiền từ 10.000.000 - 20.000.000 hành vi vi phạm quy định về chính sách, quy định đối với nhà giáo.

- Phạt tiền từ 15.000.000 - 20.000.000 đồng hành vi không thực hiện đánh giá, xếp loại; không xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; không bố trí nhà giáo đi thực tập tại doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn theo quy định.

Võ Việt