Lữ đoàn 162 – Vùng 4 Hải Quân tuyên truyền biển đảo tại TP Đà Lạt

Võ Việt

Sáng 17/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Thành ủy Đà Lạt và Lữ đoàn 162- Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền biển đảo Việt Nam tại Trường Trung học phổ thông Trần Phú, TP Đà Lạt.

Buổi tuyên truyền để thu hút sự tham gia của gần 1.900 người là cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Trần Phú. Tại buổi tuyên truyền, đại diện Lữ đoàn 162- Vùng 4 Hải quân đã thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân đảm bảo an toàn, hiệu quả.

bien-dao-3-1679034034.jpg
Đại diện Lữ đoàn 162- Vùng 4 Hải quân đã thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân đảm bảo an toàn, hiệu quả

Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc chấp hành Pháp luật Nhà nước, các thỏa thuận điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam; góp phần nắm vững và thực hiện tốt Nghị quyết 36 ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045”.

bien-dao-2-1679034034.jpg
Gần 1.900 người là cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Trần Phú, Đà Lạt tích cực tham gia tuyên truyền biển đảo

Cũng trong sáng 17/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp với Thành ủy Đà Lạt và Lữ đoàn 162- Vùng 4 Hải quân đã tổ chức tuyên truyền biển đảo Việt Nam cho đông đảo cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long, TP Đà Lạt./.

Đình Trọng