Lễ trao bảng vàng doanh nhân-Trí thức tiêu biểu Việt Nam, Thương hiệu sản phẩm-Dịch vụ chất lượng vàng 2022

Huyền Văn
Ngày 2/4, tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao bảng vàng doanh nhân -Trí thức tiêu biểu Việt Nam, Thương hiệu sản phẩm-Dịch vụ chất lượng vàng 2022

Ngày 2/4, tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Hà Nội đã diễn ra Lễ trao bảng vàng doanh nhân-Trí thức tiêu biểu Việt Nam, Thương hiệu sản phẩm- Dịch vụ chất lượng vàng 2022 do Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa trực thuộc Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam phối hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng tổ chức.

Trước giờ diễn ra Lễ trao giải, Đoàn đại biểu dẫn đầu là Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt đã tới làm Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác.

Tới dự về phía Lãnh đạo của Hội Khoa học Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam có Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt cùng các vị khách quý, 100 doanh nghiệp và các cơ quan thông tấn báo chí.

Chương trình được phát trực tiếp trên Đài truyền hình Hà Nội.

nlntv-43e405fb30127fd9ed3f9e13d8a02460-1648917221.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt làm Lễ báo công và vào viếng Bác.
nlntv-e2c838794700895ed011-1648917281.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt làm Lễ báo công và vào viếng Bác.
nlntv-67ade5199a60543e0d71-1648917246.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt dẫn đầu Đoàn đại biểu vào  Lăng viếng Bác.
nlntv-8be2db56a42f6a71333e-1648917410.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt dẫn đầu Đoàn đại biểu vào  Lăng viếng Bác.
nlntv-db0091b69861570b213aa84def330c08-1648917446.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt trao giải cho các Doanh nghiệp.
03-1648995976.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt trao giải cho các Doanh nghiệp.
02-1648995976.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt trao giải cho các Doanh nghiệp.
01-1648995976.jpg
Trung tướng GS.TS, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Đình Chiến- Phụ trách Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt trao giải cho các Doanh nghiệp.
04-1648995976.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm