Kiện toàn nhân sự tại Hưng Yên, Quảng Bình

Hai tỉnh Hưng Yên, Quảng Bình công bố các quyết điều động, bổ nhiệm nhân sự mới.
kien-toan-nhan-su-tai-hung-yen-quang-binh-1711591155.jpeg
Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ông Trần Thế Tiệm (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Ngày 27/3, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh, bổ nhiệm ông Trần Thế Tiệm, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị ông Trần Thế Tiệm trên cương vị công tác mới cần tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm của quá trình công tác trong ngành, cùng đội ngũ lãnh đạo Sở Tư pháp xây dựng tập thể đoàn kết, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

kien-toan-nhan-su-tai-hung-yen-quang-binh01-1711591155.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Trần Quang

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức các hội nghị công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN.

Bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tuyên Hóa giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng mong muốn trên cương vị mới, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy kinh nghiệm, kiến thức, năng lực chuyên môn ở những vị trí công tác đã đảm nhận, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt sâu sắc, toàn diện nội dung, mục tiêu, yêu cầu công tác mới để cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phương Nam-TH