Hải Dương, Lạng Sơn kiện toàn nhân sự mới

Các tỉnh Hải Dương, Lạng Sơn công bố đồng loạt các quyết định bổ nhiệm loạt cán bộ mới.
hai-duong-lang-son-kien-toan-nhan-su-moi-1718416359.jpeg
Ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định cho ông Đỗ Huy Chính

Ngày 14/6, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Đỗ Huy Chính, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ Hải Dương giữ chức Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trên cương vị mới, ông Đỗ Huy Chính tiếp tục phát huy kết quả công tác đã đạt được, cố gắng nhiều hơn nữa, cùng các cán bộ trong cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ luôn duy trì, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nhiệm vụ.

hai-duong-lang-son-kien-toan-nhan-su-moi01-1718416359.png
Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao quyết định cho ông Linh Văn Hùng

Cùng ngày, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định số 1056/QĐ-UBND ngày 13/6/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm ông Linh Văn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Quan nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tin tưởng rằng trên cương vị mới, ông Linh Văn Hùng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm bề dày công tác của bản thân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phương Nam