Điều động, bổ nhiệm cán bộ tại Tổng cục Thuế và Bộ VHTTDL

Tổng cục Thuế và Bộ VHTTDL công bố đồng loạt các quyết định kiện toàn cán bộ mới.
bo-vhttdl-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-can-bo-01-1718697439.jpeg
Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy trao quyết định cho bà Lê Thị Thu Oanh (Ảnh: VHO)

Ngày 18/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Trịnh Thị Thủy đã chủ trì Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Tại quyết định số 1636/QĐ-BVHTTDL ngày 17/6/2024 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Thắng, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Tại quyết định số 1639/QĐ-BVHTTDL ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Thu Oanh, chuyên viên chính Vụ Pháp chế giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Tại quyết định số 1629/QĐ-BVHTTDL ngày 17/6/2024, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm ông Ngô Xuân Phương, Trưởng phòng Đào tạo, Bồi dưỡng Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đề nghị, các cán bộ sẽ phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm để cùng tập thể lãnh đạo các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo Bộ đã giao.

bo-vhttdl-cong-bo-va-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-can-bo-1718697460.jpeg
Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm (Ảnh: TCDN)

Trước đó, ngày 17/6, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động luân chuyển vị trí lãnh đạo thuộc Tổng cục Thuế.

Điều động, bổ nhiệm bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh cá nhân giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế.

Ông Đào Duy Bảy, Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế.

Bà Triệu Thị Kim Yến, Phó Vụ trưởng Vụ Dự toán thu thuế giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên.

Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn đề nghị các cán bội tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh, cùng với sự ủng hộ, lãnh đạo chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phương Nam