Chân dung Đại tướng Lương Cường - Thường trực Ban Bí thư

Bộ Chính trị phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.
chan-dung-dai-tuong-luong-cuong-thuong-truc-ban-bi-thu-1715860212.jpg
Đại tướng Lương Cường (Ảnh: VGP)

Ngày 16/5, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc Bộ Chính trị đã quyết định phân công Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Ban Bí thư và giữ chức vụ Thường trực Ban Bí thư.

Tiểu sử Đại tướng Lương Cường - Thường trực Ban Bí thư

Đại tướng Lương Cường sinh ngày 15/8/1957, quê quán: Xã Dữu Lâu, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trình độ: Cử nhân Xây dựng Đảng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tóm tắt quá trình công tác

2002: Giữ chức Chính ủy Quân đoàn 2.
2008: Giữ chức Chính ủy Quân khu 3.
2009: Được thăng quân hàm Trung tướng.
2011: Giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
2014: Được thăng quân hàm Thượng tướng.
01/2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ông Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Lương Cường vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII.
04/2016: Ông Lương Cường được Bộ Chính trị quyết định phân công giữ chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam.
01/2019: Ông Lương Cường được phong quân hàm Đại tướng.
01/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại tướng Lương Cường được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng Lương Cường được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Bảo Châu