Cần ban hành ngay quy định về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ y tế cơ sở

Đinh Thảo
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà đề nghị đưa các nội dung ban hành quy định về tiền lương và phụ cấp vào nội dung cần thực hiện ngay về chính sách đối với cán bộ tuyến y tế cơ sở.
tranthinhiha-1685349414990817872737-1685352251.jpg
Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội

Chế độ tiền lương nhân viên y tế cơ sở đã áp dụng gần 20 năm

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội cho rằng, Báo cáo của Đoàn giám sát được chuẩn bị công phu, kỹ lương, nội dung báo cáo đã chỉ rõ bài học thành công trong phòng, chống dịch của Việt Nam xuất phát từ chủ trương nhất quán của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ đã huy động được mọi nguồn lực từ toàn thể nhân dân.

Về chế độ, chính sách cho nhân viên y tế cơ sở, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng, hiện chế độ tiền lương cho nhân viên y tế cơ sở được áp dụng từ năm 2004, đã gần 20 năm, chế độ phụ cấp đều đã được áp dụng hơn 10 năm.

Đại biểu đề nghị đưa các nội dung ban hành quy định về tiền lương và phụ cấp vào nội dung cần thực hiện ngay về chính sách đối với cán bộ tuyến y tế cơ sở.

Năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85 về cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp y tế công lập, hiện nay đã hết hiệu lực, đại biểu cho rằng, rất cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về những vấn đề tự chủ và cơ chế tài chính cho lĩnh vực y tế, trong đó chú trọng phân loại từng mức độ tự chủ một phần chi thường xuyên và cơ chế khuyến khích các đơn vị thực hiện tự chủ với trạm y tế.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà nhận thấy, mấu chốt vấn đề để giải quyết triệt để bài toán y tế cơ sở là cần một cơ chế tài chính theo vốn ngân sách nhà nước cấp đủ kinh phí nhằm đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên cho các đơn vị y tế cơ sở. Chênh lệch giữa thu dịch vụ và chi phí trực tiếp thực hiện dịch vụ cho đơn vị được phép giữ lại để sử dụng theo quy định nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ xây dựng một đề án riêng cho Trạm y tế xã với mục tiêu đến năm 2030, các trạm y tế xã có đủ cơ sở vật chất, nhân lực theo tiêu chí của từng địa bàn, khu vực, theo bán kính phục vụ, đảm bảo tính căn cơ và lâu dài.

daotringhia-16853494940311364588846-1685352251.jpg
Đại biểu Đào Trí Nghĩa, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ

Chế độ tiền lương chưa được quan tâm đúng mức, bác sĩ trăn trở về cơ chế bảo vệ chính mình

Về những bất cập, đại biểu Đào Trí Nghĩa, Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ chỉ rõ, biên chế các trạm y tế chưa bảo đảm để thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Trong tình hình xảy ra dịch bệnh lớn vừa qua cho thấy sức chống chịu của các trạm y tế cơ sở không bảo đảm. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tuyến cơ sở đã xuống cấp, hư hỏng, chưa đảm bảo thực hiện được nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Chủ trương đào tạo theo địa chỉ trước đây chưa thật sự hiệu quả. Lĩnh vực y tế dự phòng vẫn chưa có sự quan tâm đúng mức từ xã hội, đôi khi được coi là lĩnh vực riêng của ngành y tế và ý thức tự chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của người dân vẫn chưa được nâng cao. Chính sách đầu tư về y tế cơ sở, y tế dự phòng vẫn còn dàn trải, chưa chú trọng đến chất lượng.

Chế độ, chính sách tiền lương đối với cán bộ y tế cơ sở vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Các quy định về biên chế, tài chính, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị và vật tư y tế chưa đáp ứng được các vấn đề mới.

Đại biểu Đào Trí Nghĩa cho biết thêm, qua hoạt động tiếp xúc cử tri cho thấy hiện nay Nhân dân và cử tri đang trăn trở việc thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, máy móc trị bệnh. Doanh nghiệp đã được các chính quyền các cấp vay mượn sinh phẩm, vật tư y tế thì đang chờ trả nợ. Lực lượng y bác sĩ trăn trở về cơ chế bảo vệ chính mình khi thực hiện công tác phòng chống dịch.

Theo đại biểu Đào Trí Nghĩa, ai làm sai thì phải xử lý nhưng cũng cần có những đánh giá toàn diện, khách quan và ghi nhận công lao, sự nỗ lực của ngành y tế trong thời gian qua.

Từ những tình hình trên, đại biểu Đào Trí Nghĩa đề xuất với Quốc hội, Chính phủ quan tâm nghiên cứu cơ chế cho phép thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước việc hoàn trả các đơn vị đã cung cấp dịch vụ xét nghiệm nhưng chưa có quyết định đặt hàng hợp đồng đặt hàng.

Đề xuất cơ chế đặc thù để thanh toán cho các nhà cung cấp trong các trường hợp vay, mượn hóa chất, sinh phẩm, trang thiết bị y tế đã tập trung huy động trong công tác phòng, chống dịch vừa qua.

Đồng thời, cần quy định cụ thể để xác định trường hợp cấp bách để áp dụng chỉ định thầu rút gọn; cần ban hành quy trình mua sắm phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nói riêng và dịch vụ phòng chống dịch bệnh nói chung trong tình trạng khẩn cấp; nghiên cứu chính sách đào tạo nguồn dự trữ trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị để cung ứng kịp thời cho các đơn vị, địa phương tránh tình trạng khan hiếm vật tư y tế, thuốc điều trị bệnh./.