Nhân lực

Bộ Y tế, Bộ TN&MT bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo mới

09:48 09/02/2023

Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.