Bộ VHTTDL, Bộ Y tế bổ nhiệm nhân sự mới

Đồng loạt triển khai công tác nhân sự, điều động, bổ nhiệm cán bộ Bộ VHTTDL, Bộ Y tế.
bo-vhttdl-bo-y-te-bo-nhiem-nhan-su-moi-1685089645.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trao quyết định cho bà Lê Thị Phượng (Ảnh: Bộ VHTTDL)

Ngày 26/5 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chủ trì Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã quyết định điều động, bổ nhiệm bà Lê Thị Phượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng mong muốn ở cương vị công tác mới bà Lê Thị Phượng sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phát huy kinh nghiệm công tác để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

bo-vhttdl-bo-y-te-bo-nhiem-nhan-su-moi01-1685089645.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm (Ảnh: SKĐS)

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và trao Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế; bổ nhiệm lãnh đạo Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Theo đó, tại Quyết định số 2189/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế điều động, bổ nhiệm bà Trần Thị Trang, Thạc sĩ- Cử nhân Luật, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế và trao Quyền Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế cho đến khi bổ nhiệm vụ trưởng mới.

Tại Quyết định số 2322 /QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Lợi, TS.BS, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Tại Quyết định số 2323 /QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Tử Hiếu, Thạc sĩ- Kỹ sư, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Tại Quyết định số 2325 /QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tú, Thạc sĩ- Kỹ sư, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Tại Quyết định số 2326 /QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm ông Lê Văn Dụng, Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chúc mừng và mong muốn các cán bộ trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, chuyên môn, đoàn kết nội bộ, nêu cao trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phương Nam-TH