Bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Huyền Văn
Chiều 17/3, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ông Đỗ Thành Trung.

Thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng ông Đỗ Thành Trung đã được Đảng, Nhà nước tín nhiệm, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ trọng trách lớn.

Giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, Bộ trưởng nêu rõ: Sự kiện trọng đại hôm nay là sự bắt đầu của một quá trình mới. Tân Thứ trưởng phải gương mẫu hơn, là ngọn cờ quy tụ anh em, phát huy đoàn kết, tinh thần đổi mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đoàn kết, thống nhất, bao quát công việc, bảo đảm chất lượng cao nhất trong tình hình mới để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, giữ vững vai trò quan trọng trong công tác tham mưu kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước.

nlntv-bonhiem2-1679063460.jpg
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định bổ nhiệm cho Thứ trưởng Đỗ Thành Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, trong quá trình công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí luôn nhận được sự quan tâm, dìu dắt, chia sẻ, động viên chí tình, chí nghĩa trong công việc, cuộc sống của nhiều thế hệ lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị và các đồng nghiệp.
“Sự kiện quan trọng và tự hào hôm nay đánh dấu bước trưởng thành mới của tôi. Đây vừa là sự động viên, khích lệ quan trọng, nhưng cũng là vinh dự lớn lao, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân trong chặng đường sắp tới để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng, chung tay xây dựng, phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư vững bước trên con đường của mình, xứng đáng với đóng góp, vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược, tổng hợp về phát triển kinh tế-xã hội cho Đảng và Nhà nước”. Tân Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nói và khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy giá trị truyền thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của cơ quan.

Đồng chí Đỗ Thành Trung có quá trình công tác 25 năm tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng, ông Trung là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp.

Huyền Anh(TH)