Bổ nhiệm loạt nhân sự tại Hưng Yên, Quảng Trị

Các tỉnh Hưng Yên, Quảng Trị công bố các quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự mới.
bo-nhiem-loat-nhan-su-tai-hung-yen-quang-tri-1696231086.jpeg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm (Ảnh: Báo Quảng Trị)

Ngày 2/10, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Hải Yến giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức đảng - đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phi Cường giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quyết định tiếp nhận công chức đối với chuyên viên chính Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Xuân Hoàng đến công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Thư ký Bí thư Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang mong muốn, trên cương vị công tác mới, các cán bộ được bổ nhiệm nỗ lực hơn nữa, tiếp tục kế thừa, phát huy kinh nghiệm và năng lực công tác, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, không ngừng nghiên cứu, học tập, rèn luyện để cùng tập thể lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

bo-nhiem-loat-nhan-su-tai-hung-yen-quang-tri01-1696231087.jpeg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ (Ảnh: Báo Hưng Yên)

Trước đó, ngày 29/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo quyết định số 916-QĐ/TU cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định ông Phạm Trường Tam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thôi giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên; phân công, điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Ân Thi khóa XXVI.

Tại quyết định số 918-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quyết định ông Bùi Huy Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên; phân công, điều động, luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Huyện ủy Khoái Châu khóa XXV.

Tại quyết định số 919-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định ông Mai Xuân Giới, Bí thư Huyện ủy Ân Thi thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Ân Thi nhiệm kỳ 2020-2025; phân công, điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa yêu cầu trên cương vị mới các cán bộ phát huy tinh thần cầu thị, học hỏi, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, dám làm, dám chịu trách nhiệm cùng với địa phương, đơn vị hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Phương Nam-TH