51,3 triệu lao động có việc làm trong năm 2023

Đinh Thảo
Lao động có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động năm 2023 tăng so với năm trước; Lao động có việc làm quý - IV năm 2023 ước tính là 51,5 triệu người, tăng 130,4 nghìn người so với quý trước và tăng 414,6 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; tính chung cả năm 2023 ước đạt 51,3 triệu người, tăng 683 nghìn người so với năm 2022.
info-luc-luong-lao-dong-nam-2023-1704706368.jpg
Nguồn: Tổng cục Thống kê, TTXVN