Tây Ninh

 1. Các tỉnh Tây Ninh, Trà Vinh đồng loạt triển khai công tác nhân sự, theo đó quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại nhiều đơn vị ở địa phương.
  Phương Nam-TH - 20:56 08/05/2023 - 5626 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Các tỉnh Lâm Đồng và Tây Ninh đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:23 06/04/2023 - 3183 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Đại tá Hồ Thành Hiên, Trưởng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Tây Ninh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.
  Phương Nam-TH - 11:53 05/04/2023 - 1397 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Các tỉnh Ninh Thuận và Tây Ninh đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 14:56 04/04/2023 - 10121 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 14:23 03/04/2023 - 3935 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Hai tỉnh Tây Ninh, Quảng Trị đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam -TH - 15:48 20/03/2023 - 220 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Hai tỉnh Nghệ An, Tây Ninh đồng loạt kiện toàn nhân sự, triển khai các quyết định về công tác cán bộ, lãnh đạo mới ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 14:34 06/01/2023 - 1742 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Các tỉnh Bình Dương và Tây Ninh đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:30 01/12/2022 - 5831 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh đồng loạt tổ chức lễ công bố, trao quyết định về công tác cán bộ, điều động và bổ nhiệm nhân sự mới.
  Phương Nam-TH - 11:24 24/10/2022 - 425 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Các tỉnh Bình Dương, Lâm Đồng đồng loạt triển khai các quyết định về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ cho một số nhân sự, lãnh đạo mới tại địa phương.
  Phương Nam-TH - 10:11 20/10/2022 - 455 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực