nhân sự mới

 1. Hai tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi đồng loạt đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 10:02 20/02/2023 - 1875 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 2. Nghệ An và TP.HCM đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị.
  Phương Nam-TH - 16:42 17/02/2023 - 357 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 3. Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:47 17/02/2023 - 248 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 4. Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 09:39 17/02/2023 - 219 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 5. Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 15:15 16/02/2023 - 460 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 6. Hai tỉnh Đồng Tháp và Quảng Ngãi đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị.
  Phương Nam-TH - 14:55 16/02/2023 - 4188 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 7. Bộ Quốc phòng và Văn phòng Quốc hội đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo.
  Phương Nam-TH - 11:31 16/02/2023 - 514 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 8. Đà Nẵng và Vĩnh Long đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 16:46 15/02/2023 - 2683 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 9. Hai tỉnh Ninh Bình, Bình Phước đồng loạt triển khai công tác nhân sự và một số quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo tại các đơn vị trên địa bàn.
  Phương Nam-TH - 16:24 15/02/2023 - 783 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực
 10. Ông Mai Xuân Thành - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế và giữ nhiệm vụ quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.
  Phương Nam-TH - 11:24 15/02/2023 - 204 lượt xem - 0 trả lời - trong: Nhân lực