Shark Tank 5: Startup 'tinh bột kháng tự nhiên' chỉ lãi 62 triệu/năm nhưng vẫn được tranh giành

Bùi Xuân Thắng

Công ty CP Chăm sóc Sức Khỏe Đường ruột Việt Nam đến với Shark Tank cùng sản phẩm tinh bột kháng tự nhiên để kêu gọi 4 tỷ đồng cho 20% cổ phần, mục đích mở rộng sản xuất, kinh doanh dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe của người Việt.

Sản phẩm đã được Viện Kiểm nghiệm thực phẩm quốc gia của Bộ Y tế công nhận là 14% tinh bột kháng trong 100g sản phẩm. Startup cũng giới thiệu thêm những giấy của Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của Bộ Y tế, xác nhận sản phẩm đạt 14% tinh bột kháng mức cao nhất hiện nay.

Bích Liên, Duy Nguyễn, Xuân Thắng