Nhớ thuở chăn trâu vô tư lự

Võ Việt

Miền Tây là vựa lúa trù phú của cả nước, thế nên đi đến đâu cũng bắt gặp những cánh đồng lúa bạt ngàn. Từ thuở khai hoang mở đất, nghề nông đã là kế sinh nhai của người dân ở đây...

thuo-chan-trau26-1659931357.jpg
Từ lâu, người nông dân đã gắn bó với hình ảnh "con trâu đi trước, cái cày đi sau". Ngày xưa chưa có máy cày, máy trục hiện đại như bây giờ, người ta phải dùng sức trâu bò kéo cày để xới đất
thuo-chan-trau11-result-1659931356.jpg
 Con trâu hiền lành siêng năng đã giúp ích cho người nông dân rất nhiều từ việc làm đất, cày bừa, đến việc kéo lúa về sân.
thuo-chan-trau18-result-1659931357.jpg
Công việc chăn trâu không chỉ người lớn mới biết, mà bọn trẻ con nhà quê đứa nào cũng thạo
thuo-chan-trau25-result-1659931357.jpg
 Ngày xưa, ở mỗi gia đình nghèo, con cái phải đi ở cho nhà giàu, đi ở cho chủ, hoặc gia đình có trâu nhưng không đủ sức thuê người giữ, con cái phụ giúp gia đình đi chăn trâu là lẽ thường
thuo-chan-trau9-result-1659931356.jpg
Có nhiều người đánh giá thấp trẻ chăn trâu khi con cái lười học, thường răn đe “không học thì đi chăn trâu”. Thực ra, trẻ chăn trâu cũng có đứa được đến trường, đi học một buổi hay đi chăn trâu vào những ngày nghỉ học. “Ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ, ngồi trên mình trâu phất ngọn cờ lau và miệng hát nghêu ngao”
thuo-chan-trau17-result-1659931357.jpg
Ai đã từng chăn trâu mới hiểu được hết cái sự tự do, vui đùa riêng một cõi, ngồi trên lưng trâu rong ruỗi khắp cánh đồng, ung dung và oai hùng như một mãnh tướng
thuo-chan-trau21-result-1659931357.jpg
 Việc chăn trâu không cực khổ gì nhiều, chỉ cần siêng năng là được. Sáng dậy thật sớm dắt trâu vào ăn những bờ mẫu, bờ ruộng, đến chiều thì lùa trâu về
thua-chan-trau4-result-1659931356.jpg
Mùa hè là thời gian vui vẻ nhất của trẻ chăn trâu, trên những cánh đồng đã gặt xong, bọn trẻ chăn trâu tha hồ thả trâu mà không bị trách mắng, miễn trâu ăn no, không phá huỷ hoa màu của người khác là được.
thuo-chan-trau10-result-1659931356.jpg
Ở những rãnh ruộng trâu ăn cỏ, thường là những ao, mương hoặc hố đã cạn nước, bọn con nít chịu khó mò, tát cũng bắt được một ít cá đem về cải thiện bữa ăn hoặc nướng tại chỗ, ăn tại chỗ, vui như được ăn cỗ. Thuở chăn trâu đáng nhớ là thế

Võ Việt