Ngôn ngữ siêu bí ẩn Rongorongo chưa ai giải mã được trên đảo Phục Sinh

Phùng Bích Liên

Đảo Phục Sinh được nhiều người biết đến bởi 887 bức tượng Moai huyền bí do những người Rapa Nui cổ tạo ra. Bên cạnh những tượng khắc bằng đá chứa bí ẩn, ở đây một bí ẩn khác là bản thảo Rongorongo.

Đã có rất nhiều người thử giải mã bí ẩn của các ký hiệu đặc biệt này. Nhưng kết quả là thông điệp chưa được giải thích. Nhiều người nghĩ rằng đó là gia phả được để lại, nhưng vẫn không ai có thể đọc được chúng.

 

Bích Liên Duy Nguyễn