Kỷ luật cán bộ tuần qua (15/4 - 20/4)

Kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ LĐTBXH và một số lãnh đạo các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc

Bộ Chính trị quyết định khiển trách ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và cảnh cáo 2 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từng là lãnh đạo của Bộ này; đồng thời đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.
ky-luat-ong-dao-ngoc-dung-va-mot-so-nguyen-lanh-dao-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-1713517566.jpeg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật tổ chức đảng, một số đảng viên tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Khiển trách ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền, ông Huỳnh Văn Tí - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từng là lãnh đạo của Bộ này đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để Bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc Bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức mua, chuyển giao các bộ chương trình, đào tạo giáo viên dạy nghề; trong tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện Đề án chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm (Đề án 371), Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao (Đề án 761); làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tiến Bộ quốc tế (AIC) tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính. Vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm 2011 đến năm 2021, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

ky-luat-ban-can-su-dang-bo-ldtbxh-va-mot-so-lanh-dao-cac-tinh-quang-ngai-vinh-phuc-1713585444.jpeg
Ông Lê Viết Chữ (trái), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Đối với, vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ngãi, Vĩnh Phúc, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước. Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Ông Lê Viết Chữ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; Doãn Hữu Long, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk; Đặng Gia Dũng, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông; Ma Ly Phước, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ Bình Phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Chữ; Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Hoàng Anh, Doãn Hữu Long, Đặng Gia Dũng, Ma Ly Phước.

Phương Nam-TH