(Infographic) Những nội dung quan trọng trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi hội nghị của cán bộ y tế ngày tháng 2/1955

Đinh Thảo

Bức thư Bác viết gửi hội nghị cán bộ y tế được đăng trên Báo Nhân dân số 362, ngày 27/2/1955, ngắn gọn chỉ hơn 300 từ, nhưng đã thể hiện ba nội dung hết sức quan trọng của ngành y tế, đó là: Phải thật thà đoàn kết Thương yêu người bệnh Xây dựng nền y học của ta. Với ý nghĩa đó, từ năm 1985, ngày 27/2 hằng năm được lấy làm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

2023-2-22-bac-ho-voi-y-te-1-ruby-1677464083.jpg