Chân dung Chủ tịch nước - Đại tướng Tô Lâm

Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Sáng nay 22/5, với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

gioi-thieu-bau-chu-tich-nuoc-voi-ong-to-lam-bau-chu-tich-quoc-hoi-voi-ong-tran-thanh-man-1716030593.png
Chân dung Đại tướng Tô Lâm - tân Chủ tịch nước (Ảnh: VGP)

Đại tướng Tô Lâm sinh năm 1957, quê quán: huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trình độ: Giáo sư, tiến sĩ. Chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Sau khi tốt nghiệp Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh nhân dân, ông Tô Lâm bắt đầu sự nghiệp ở Cục Bảo vệ chính trị I rồi làm Cục phó Bảo vệ chính trị I, Cục trưởng Bảo vệ chính trị III, Tổng cục An ninh. Năm 2009, khi mang quân hàm Thiếu tướng, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I.

Tháng 8/2010, ông làm Thứ trưởng Công an. Năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Từ tháng 4/2016, ông giữ cương vị Bộ trưởng Công an.

Đầu năm 2019, ông Tô Lâm được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thăng quân hàm lên Đại tướng.

Ông Tô Lâm hiện cũng là Phó Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Theo quy định của Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Người đứng đầu Nhà nước có nhiệm vụ và quyền hạn được Hiến pháp quy định như: công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Chủ tịch nước cũng có thẩm quyền đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố quyết định đại xá.
Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong, thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...
Phương Nam