So sánh điểm chuẩn các trường "hot" nhất ngành Công nghệ thông tin: Lên tới 29.04 điểm

Huyền Văn

Điểm chuẩn các trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin luôn là một trong những ngành lấy cao điểm nhất, thậm chí một số trường như Đại học Bách khoa còn lấy điểm gần tuyệt đối.

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Với những ai yêu thích ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là ngôi trường mơ ước. Tại đây, ngành Công nghệ thông tin có nhiều chuyên ngành như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ thông tin với các chương trình liên kết.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là một trong những trường có điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin cao nhất cả nước. Năm 2021, ngành Công nghệ thông tin lấy điểm chuẩn cao nhất với 28.43 điểm; Ngành Công nghệ thông tin: Kỹ thuật Máy tính lấy 28.1 điểm; ngành Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo lấy 28.04 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2021:

nlntv-danh-sach-cac-nghanh1-1659743816.png
 
nlntv-ds-cac-nghanh2-1659743864.png
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 2021

Năm 2020, điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin cũng lên tới 29.04 điểm, thấp nhất là 21.09 điểm.

nlntds-cac-nganh-cntt-1659743971.png
 

Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ (UET) – Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trường Đại học Công nghệ cũng được nhiều thí sinh quan tâm ngành Công nghệ thông tin. Điểm chuẩn năm 2021 của ngành vào trường cũng rất cao với 28.75 điểm.

nlntv-diem-chuan-cntt-1659744055.png
 

Điểm chuẩn năm 2020 ngành Công nghệ thông tin trường UET là 28.1 điểm với 2 chương trình đào tạo chuẩn là Công nghệ thông tin và Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản. 

Công nghệ thông tin chương trình Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin có điểm chuẩn là 27 điểm.

nlntv-diem-chuan-cntt2-1659744129.jpeg
 

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông (PTIT)

Năm 2021, ngành Công nghệ thông tin tại cơ sở Hà Nội của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lấy đầu vào cao nhất 26.9, tăng 0.25 điểm so với năm 2020.

nlntv-diem-chua-cong-nghe-thong-tin-1659652047905231733945-1659744882.png
 

Ngành Công nghệ thông tin có mức điểm chuẩn năm 2020 là 26.65, đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông.

nlntv-diemchuan-1659744964.jpeg
 

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã (ACT)

Năm 2021, điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã không dưới 25.1, trong đó ngành Công nghệ thông tin tại Hà Nội cao nhất với 26,4 điểm .

nlntv-diem-chuan-2-1659745049.jpeg
Ảnh minh họa

Đây cũng là ngành lấy điểm chuẩn cao nhất trường năm 2020. Học viện Kỹ thuật Mật mã lấy mức điểm trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin, các khối A00, A01, D09 với 25.8 điểm. Ngành An toàn thông tin, các khối A00, A01, D09 lấy 24.9 điểm. Ngành Kỹ thuật điện tử, viễn thông, các khối A00, A01, D09 lấy 24.25 điểm.

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội - USTH

Điểm chuẩn Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội năm 2021 với ngành Công nghệ thông tin là 25.75 điểm.

nlntv-diem-chuan3-74585165-1659745296.png
 

Chương trình cử nhân ngành Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) tại USTH tập trung vào nghiên cứu ứng dụng và công nghệ mới thuộc hai chuyên ngành Công nghệ phần mềm và Khoa học máy tính. Chương trình trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về máy tính và quản trị hệ thống, các kiến thức chuyên nghiệp của hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trước và cuối cùng quản lý dự án. 

Năm 2020, điểm chuẩn vào ngành công nghệ thông tin và Truyền thông tại USTH là 24.75.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngoài đào tạo các ngành kinh tế danh tiếng ở Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân cũng là nơi đào tạo ngành Công nghệ thông tin. Năm 2021, ngành này có điểm chuẩn là 27.30 điểm.

nlntv-diem-chuan-nganh-cong-nghe-thong-tin-nam-2021-1659653187475655200177-1659745470.png
 

Năm 2020, trường lấy điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin là 26.6 điểm.

nlntv-diem-chuan-cuoi-1659745537.png