Kỷ luật cán bộ tuần qua (8/4 - 13/4)

Khai trừ, miễn nhiệm một số lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Quảng Nam

Kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Duy Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng một số cán bộ cấp cao khác. Quảng Nam miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lê Trí Thanh, bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Quang, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Phan Việt Cường.

khai-tru-mien-nhiem-chu-tich-tinh-vinh-phuc-chu-tich-tinh-quang-ngai-chu-tich-ubnd-chu-tich-hdnd-tinh-quang-nam-1712979633.jpeg
Ông Lê Duy Thành (trái) và ông Đặng Văn Minh

Ngày 9/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm, khuyết điểm tại Đảng bộ các tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Yên, Hà Giang, Gia Lai. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy:

Các ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Cao Khoa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Phạm Đình Cự, nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên;

Các cá nhân Hà Hoàng Việt Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi; Nguyễn Thế Bình, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang; Nguyễn Tư Sơn, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Những cán bộ này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên; theo Quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Lê Duy Thành, Đặng Văn Minh, Cao Khoa, Phạm Đình Cự, Hà Hoàng Việt Phương, Nguyễn Thế Bình, Nguyễn Tư Sơn.

khai-tru-mien-nhiem-chu-tich-tinh-vinh-phuc-chu-tich-tinh-quang-ngai-chu-tich-ubnd-chu-tich-hdnd-tinh-quang-nam01-1712979633.jpeg
Các ông Phan Việt Cường, Lê Trí Thanh, Nguyễn Hồng Quang (từ trái sang) (Ảnh: CAND)

Ngày 8/4, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 21 về công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Việt Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời, 100% đại biểu đã thống nhất biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Quang.

Trước đó, tháng 11/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo. Hậu quả, UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch; quản lý, sử dụng đất đối với một số dự án đầu tư và thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) thực hiện; nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự.

Nhiều lãnh đạo, cựu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật từ mức khiển trách đến khai trừ ra khỏi Đảng. Các ông Đinh Văn Thu, Huỳnh Khánh Toàn, Nguyễn Hồng Quang bị cảnh cáo về Đảng. Ông Lê Trí Thanh bị khiển trách.

Phương Nam-TH