Hiền tài

Gặp người 'thổi hồn' cho đường hoa Nguyễn Huệ

Ở tuổi 71, nghệ nhân Văn Tòng vẫn tất bật tới, lui hướng dẫn thợ tạo hình những chú hổ - linh vật trên đường hoa Nguyễn Huệ.